W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2020/2021

Data uchwały:
2020-07-30

Numer uchwały:
XLII/258/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego