W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2020 rok

Data uchwały:
2020-07-30

Numer uchwały:
XLII/265/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXI/179/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok