W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/243/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród

Data uchwały:
2020-07-30

Numer uchwały:
XLII/266/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego