W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzieln ... Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zmienionej

Data uchwały:
2020-07-30

Numer uchwały:
XLII/267/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia