OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                                   BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                            

                             ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych objętych


kw. nr JG1Z/00025426/4, JG1Z/00026928/0 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Bogatyni,


określonych szczegółowo w poniższym załączniku.