ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 27 lipca 2020 r.
3. Omówienie skargi p. Elżbiety K. i p. Mirosława F.
4. Omówienie skargi p. Haliny P.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada