ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 41 z dnia 29 lipca 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych /projekt nr 292.2020/.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bogatynia do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej /projekt nr 293.2020/.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 294.2020/.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 295.2020/.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 296.2020/.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 297.2020/.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 298.2020/.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 299.2020/.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 300.2020/.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 301.2020/.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu /projekt nr 302.2020/.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu /projekt nr 303.2020/.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/448/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatyni /projekt nr 304.2020/.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/449/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Danuty Siedzikówny-Inki /projekt nr 305.2020/.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/430/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany części ulicy Ludwika Waryńskiego na Aleję Żytawską w Bogatyni /projekt nr
18. Sprawozdanie z działalności spółki PEC za 2019 r.
19. Sprawozdanie z działalności spółki BWiO za 2019 r.
20. Sprawozdanie z działalności spółki TBS za 2019 r.
21. Informacja o sytuacji ekonomicznej GZMK sp. z o.o.
22. Omówienie pisma w sprawie analizy zagrożeń oraz analizy zagrożeń operacyjnych.
23. Omówienie pisma w sprawie miejskiego targowiska w Bogatyni.
24. Omówienie pism od mieszkańców ul. Środkowej w Bogatyni.
25. Sprawy różne, wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica