OGŁOSZENIE
    

   Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                                                               BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                                                               

                                                               ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych poniżej: