OGŁOSZENIE
   
       Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                                     
                                                          BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

                                                         ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych poniżej: