ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 42 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
1. Informacja GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
2. Informacja MZGK w Bogatyni za 2019 r.
3. Informacja PEC S.A. w Bogatyni za 2019 r.
4. Informacja TBS Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
3. Informacja BWiO S.A. w Bogatyni za 2019 r.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica