ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 34 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
3. Informacja GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
4. Informacja BWiO S.A. w Bogatyni za 2019 r. 
5. Informacja MZGK w Bogatyni za 2019 r.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
      
Wiceprzewodniczący  Komisji
Dawid Szczepanik