ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 35 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
4. Raport o stanie Gminy Bogatynia za 2019 rok.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący  Komisji
Dawid Szczepanik