W sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania
z cmentarzy komunalnych


Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
XLIII/269/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego