W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bogatynia do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej


Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
XLIII/270/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia