W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.

Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
XLIII/279/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia