W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LII/449/17 Rady Miejskiej Bogatyni z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bojowników
o Wolność i Demokrację na Danuty Siedzikówny-Inki w Bogatyni


Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
Radę Miejską w Bogatyni

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego