W sprawie:
zmiany Uchwały Nr L/430/17 Rady Miejskiej Bogatyni z dnia
19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ludwika Waryńskiego na Aleję Żytawską w Bogatyni


Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
XLIII/283/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego