W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr XLI/250/20 z 9 lipca 2020 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa doln.

Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
XLIII/284/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia