W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XLIV/285/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia