W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XLIV/286/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia