W sprawie:
nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XLIV/287/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia