ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe GPO Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 311.2020/
5. Omówienie pisma p. Marty F.
6. Omówienie pisma w sprawie lokalizacji siłowni zewnętrznych.
7. Omówienie pism kierowanych do Sołtysa Działoszyna dotyczących naprawy pobocza i komunalizacji nieruchomości.
8. Omówienie pisma w sprawie akcji „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”
9. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 47.
10. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 49.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji
 Eugeniusz Kubica