ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 3 czerwca 2020 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 3 czerwca 2020 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
5. Omówienie skargi p. Kamila J.
6. Omówienie skargi p. Marianny G.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada