ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 44 z dnia 14 września 2020 r.
3. Omówienie pisma w sprawie lokalizacji siłowni zewnętrznych.
4. Omówienie pism kierowanych do Sołtysa Działoszyna dotyczących naprawy pobocza i komunalizacji nieruchomości.
5. Omówienie pisma w sprawie akcji „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”
6. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 47.
7. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 49.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji
 Eugeniusz Kubica