W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020 - 2028

Data uchwały:
2020-09-15

Numer uchwały:
XLV/290/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXI/177/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020 - 2028