W sprawie:
zmiany uchwały nr XLIII/269/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych.

Data uchwały:
2020-09-15

Numer uchwały:
XLV/291/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 14.09.2020 r.