W sprawie:
rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2020-09-15

Numer uchwały:
XLV/294/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia