OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 29 września 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 422 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zarządzonych na dzień
15 listopada 2020 r.:

 

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni mieści się:

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

 

 

 

 

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

(-) Wojciech Dobrołowicz