ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 października 2020 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 24 lutego 2020 r.
3. Uwzględnienie uwag oraz naniesienie ostatecznych zmian wszystkich radnych wchodzących w skład komisji stałych Rady Miejskiej do projektu Statutu oraz zatwierdzenie dokumentu.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Dawid Szczepanik