W sprawie:
przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie 2021 - 2

Data uchwały:
2020-09-30

Numer uchwały:
XLVI/295/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.