ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2020 r. o godz. 12:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie  Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020 r.
3. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji
5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej
6. Omówienie pisma w sprawie naprawy uszkodzonego oświetlenia na boisku Liceum Ogólnokształcącego.
7. Omówienie pisma organizacji transportu do szkoły
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego. /projekt nr 327.2020/
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski