W sprawie:
wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni powołanej uchwałą nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej...

Data uchwały:
2020-11-02

Numer uchwały:
XLVIII/301/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia