W sprawie:
przyjęcia Regulaminu do programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta i gminy Bogatynia pod nazwą "Bogatyński program przydomowej retencji wód opadowych"

Data uchwały:
2020-11-02

Numer uchwały:
XLVIII/302/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.