W sprawie:
przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027"

Data uchwały:
2020-11-02

Numer uchwały:
XLVIII/303/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia