Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie sposobu
 

                           i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
                              
                            

                  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku II  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  będących własnością Gminy Bogatynia
 

położonych w  Sieniawce, który odbył się w dniu 16 listopada  2020 r. o godz. 9 00  w Urzędu Miasta  i Gminy w Bogatyni

przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 1 (parter), które opisane zostały  w poniższym załaczniku.