W sprawie:
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/310/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia