W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/311/20

Podjęta przez:
XLIX/311/20

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.