W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/312/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w termienie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2021 r.