W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/319/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2021 r.