W sprawie:
zmiany Uchwały XLI/255/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy B...

Data uchwały:
2020-11-23

Numer uchwały:
XLIX/320/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia