W sprawie:
ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
L/327/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia