W sprawie:
przedłużenia okresu obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
L/332/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia