ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 50 z dnia 12 stycznia 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 372.2021/
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu, odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu garażu /projekt nr 373.2021/
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 374.2021/
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 375.2021/
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 376.2021/
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 377.2021/
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 378.2021/
10. Wniosek w sprawie przekazania w formie aportu do nieodpłatnego korzystania przez MZGK w Bogatyni budynku GZMK Sp. z o.o.
11. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 61.
12. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 70.
13. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 73.
14. Omówienie pisma w sprawie postępowania upadłościowego spółki PBGiE EGBUD Sp. z o.o.
15. Omówienie pisma w sprawie budynku przy ul. Daszyńskiego 53.
16. Plan Pracy Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju na 2021 r.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju za 2020 r.
18. Sprawy różne, wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica