Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie

     sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
          

                   Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Bogatynia, 

który odbył się w dniu  18 stycznia  2021r. o godz. 10 00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 –go Maja 29 w pokoju nr 1 (parter),

szczegółowo opisaną w poniższym załączniku.