W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2021 rok

Data uchwały:
2021-01-26

Numer uchwały:
LI/352/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia