W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Data uchwały:
2002-08-05

Numer uchwały:
XLVIII/347/2002

Podjęta przez:
Rada Gminy i Miasta w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego