W sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2021-02-09

Numer uchwały:
LII/354/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021