W sprawie:
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok.

Data uchwały:
2021-02-09

Numer uchwały:
LII/355/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.