ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 05 lutego 2021 roku z posiedzenie komisji.
3.Informacje na temat funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni.
4.Propozycje komisji do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2021 r. 
5.Propozycje komisji do Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2021r.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska