ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 15:00  w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 17 lutego 2021 r.
3. Współpraca transgraniczna.
4. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2021 r.
5. Omówienie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Bogatynia.
6. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 77.
7. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 82.
8. Omówienie pisma wierzycieli i byłych pracowników P.B.G.iE. EGBUD sp. z o.o.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica